Een taal erbij

Een taal erbij

 

“Een Taal Erbij” is een beeldtaal. Het is een methode die de innerlijk belevingswereld visueel maakt. Door met poppetjes en ander materiaal te werken worden relaties zichtbaar gemaakt. Niet alleen deze relationele werkelijkheid komt op tafel, ook de innerlijke worstelingen wordt zichtbaar. Invloeden door generaties heen komen op tafel, iets wat alleen met woorden te complex en weinig toegankelijk zou zijn. Daarnaast wordt je geholpen om je innerlijk gesprek zichtbaar te maken. Bij het maken van een opstelling wordt er gebruik gemaakt van meerdere zintuigen, en er is letterlijk zicht op de situatie. Het samen kijken naar de opgestelde beelden geeft al erkenning voor ervaren lief en leed. Het werken met de poppetjes biedt een combinatie van voelen en nabijheid, en tegelijkertijd afstand en het kunnen overzien. Een opstelling biedt bovendien de mogelijkheid om bij nader inzien nog zaken te veranderen of neer te zetten zoals je het gewild zou hebben.

In de methodiek wordt het innerlijk gesprek uitgebeeld met 2 poppetjes: het volwassen deel en het innerlijk kind. Dit innerlijk kind loopt altijd met ons mee, of we dat nu willen of niet, of we dit nu merken of niet. Allemaal hebben we onze eigen relatie met dit kind en niet altijd kunnen we er goed mee overweg. Het is gevormd door onze relationele geschiedenis. Ons welbevinden wordt bepaald door onze relatie die we ermee hebben. 

 

Relaties zichtbaar maken met Playmobil poppetjes

Relaties in het hier en nu kunnen bekeken worden door je ervaren werkelijkheid met de poppetjes concreet op tafel te zetten. Tegelijkertijd wordt het verleden erbij geplaatst, omdat er altijd een verbinding bestaat tussen het nu en de geschiedenis.

 

Daarnaast kunnen we samen nadenken of opstellingen die je gemaakt hebt ook veranderd kunnen worden. In een echtpaartherapie kunnen de verschillende belevingen van de partners naast elkaar opgesteld worden, waarbij ook gekeken wordt naar verwachtingen van elkaar.

 

Meer weten?

Ady van Doornik, Een taal erbij, het handboek voor systemisch werken met poppetjes. (Den Haag, 2021)

Gerrie Reijersen van Buuren, Verlangen naar verbinding. Grondbeginselen om de relatie met jezelf en de ander te onderhouden.(Den Haag 2027)