Therapievormen.

Relatietherapie

Je voelt zich ongelukkig in je relatie. Je lijkt elkaar niet meer te begrijpen. Steeds vaker is er ruzie, soms om (ogenschijnlijk) onbenullige zaken. Je mist de verbondenheid en genegenheid die er vroeger nog wel was. Jullie ‘kunnen niet met, maar ook niet zonder elkaar’ en lijken niet meer samen onderweg. Ik help jullie vanuit de hechtingsgerichte EFT-benadering als kompas, om inzicht te krijgen in de negatieve patronen in de communicatie en in ieders persoonlijke aandeel daarin. Veel problemen ontstaan door misverstanden en onbegrip. Ik help jullie te luisteren naar elkaar en ik richt me daarbij op het verhelderen en delen van onderliggende emoties. Dit helpt om negatieve patronen zoals heftig reageren op elkaar te stoppen, om elkaar emotioneel weer terug te vinden. Door respectvolle en milde gesprekken ontstaat rust en ruimte voor verschillen, in verbondenheid met elkaar.     

Relatietherapie is overigens niet alleen helpend voor mensen die relatieproblemen ervaren, maar ook voor mensen die behoefte hebben aan het verdiepen van hun relatie.

Gezinstherapie

Verschil in inzicht op de opvoeding van je kinderen kunnen zorgen voor onderlinge conflicten. Ook psychische klachten, een chronische ziekte of het aanpassen aan een nieuwe gezinsfase, zoals de overgang naar de puberteit, kunnen spanningen opleveren. Gezinstherapie kan dan helpend zijn. Bij gezinstherapie staan de problemen in het hele gezin centraal. Gezinsleden kunnen vertellen over hun ervaringen in deze situatie en hun visie op het probleem, waarbij het niet gaat om wie er gelijk heeft. Ik onderzoek samen met jou en je gezin welke patronen invloed hebben op de problemen. We zoeken daarbij naar factoren die deze patronen in stand houden. We  staan echter ook stil bij de veerkracht en de bronnen van steun in je gezin, die helpend zijn om de onderlinge verbinding te bevorderen en te herstellen. Ik help je met je gezin om weer te luisteren naar elkaar, om verschillend te mogen zijn en conflicten op te lossen.

Individuele therapie

Het leven kan bij tijden zwaar zijn en soms kunnen zorgen en spanningen zo groot worden dat het niet meer lukt om daar zonder hulp uit te komen. Bijvoorbeeld door moeizame ervaringen vanuit je jeugd, door somberheid, overbelasting, stress of door andere psychische klachten. Al die ervaringen hebben bovendien invloed op de manier waarop je relaties aangaat.

In individuele therapie kan ik je helpen om uit te zoeken welke factoren invloed hebben op  je problematiek en hoe je meer ruimte en vrijheid kunt ervaren in wie je bent, in de keuzes die je maakt, om toe te werken naar persoonlijk herstel. Ook bij een individuele behandeling zal ik vaak voorstellen om minstens een keer met je naast betrokkenen te komen. Zij kennen je het beste en kunnen een belangrijke rol spelen bij het begrijpen van wat er aan de hand is en wat er in hun ogen moet gebeuren om tot verbetering te komen. Daarnaast is het ook belangrijk om een proces van verandering, steun te krijgen van mensen uit je naaste omgeving.

Contextuele benadering.

Omdat ik ook geschoold ben als contextueel hulpverlener sta ik altijd stil bij wat je vroeger leerde in relaties met belangrijke anderen en hoe dit invloed heeft op huidige relaties. Vanuit deze contextuele benadering worden relatie- en gezinsproblemen in het hier en nu als onlosmakelijk verbonden beschouwd met vroeger en de ervaringen die generaties lang zijn doorgegeven en ontvangen. Immers, iedereen wordt in een familie geboren en daarin heb je geleerd over het leven. Je hebt er ervaringen opgedaan over hoe mensen met elkaar omgaan. Over hoe ze elkaar steunen, wie er voor elkaar zorgen. Deze ervaringen hebben invloed gehad op de ontwikkeling van je eigen identiteit en bepalen voor een belangrijk deel de manier waarop we later relaties aangaan met onze partner, eventuele kinderen en belangrijke anderen. De verbondenheid met je partner, kinderen, ouders, grootouders en andere belangrijke relaties vormen de ‘context’. Elke hulpvraag benader ik vanuit die context.

In mijn gesprekken maak ik soms gebruik van visuele middelen, zoals de Playmobilpoppetjes uit de methodiek 'een taal erbij'. Door middel van Playmobil poppetjes richt ‘een taal erbij’ zich op het visualiseren van relaties en geeft deze methode tegelijkertijd overzicht en inzicht. Vanuit een systemisch perspectief wordt door middel van de poppetjes en ander materiaal je probleem verbeeld en wordt je geholpen met het ontdekken van je gedachten en gevoelens hierbij.