Over mij.

 

Mijn naam is Carla Hartman. Ik ben getrouwd en ben moeder van drie volwassen kinderen en oma van zes kleinkinderen.

Ik werk naast mijn praktijk ook als systeemtherapeut in ‘de fontein’, de klinische setting van Eleos, een GGZ-instelling in Bosch en Duin. In mijn werk zie ik  een verband tussen psychische klachten en relationele problemen. Maar ook zie ik bronnen van veerkracht en herstel in onderlinge relaties. In mijn gesprekken vind ik het belangrijk dat mensen zich gehoord weten vanuit een niet - oordelende  en niet - stigmatiserende houding.

Na mijn opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige heb ik jarenlang in de GGZ gewerkt en veel ervaring opgedaan binnen de volwassenzorg. Ik volgde de Master Contextuele Benadering en ben vervolgens opgeleid tot systeemtherapeut (ook wel relatie- en gezinstherapeut genoemd). 

Ik werk met name vanuit de EFT in de partner-relatietherapie (Emotionally Focused Therapy). Daarbij vind ik een contextuele benadering van relatieproblematiek van grote waarde, om te kunnen begrijpen welke betekenis gedragspatronen hebben in hun context, vanuit vroegere ervaringen en in huidige relaties. Vanuit een contextuele benadering zie ik mens niet als een op zichzelf staand individu, maar als een persoon die deel uitmaakt van een netwerk van betekenisvolle relaties die door generaties heen kunnen bestaan.

  

In  mijn vrije tijd ben ik een enthousiast hardloper. Het helpt me om mijn balans te vinden in mijn psychische en fysieke conditie. Daarnaast kook ik graag voor mijn gasten. Samen eten kan een plezierige sociale activiteit zijn, door lekker te koken kan ik daaraan bijdragen.

Ik breng ook graag tijd door met mijn (schoon)kinderen en kleinkinderen, ze hebben een belangrijke plek in mijn leven.